Wiedzą dzieli się Colliers International

Zielone certyfikaty w pigułce.

Czyli co warto wiedzieć na temat certyfikacji nieruchomości.

Polska jest liderem certyfikacji w regionie Europy Środowo-Wschodniej. Według kwietniowego raportu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) w Polsce zielonymi certyfikatami może pochwalić się już 409 budynków o łącznej powierzchni ponad 10 mln mkw. Dla porównania w Czechach, drugim po Polsce pod względem aktywności kraj regionu, jedynie 112 obiektów posiada zielone certyfikaty.

LEED i BREAM przodują

Certyfikaty ekologiczne są już obecne w niemal wszystkich sektorach nieruchomości. Certyfikuje się zarówno obiekty produkcyjne, jak i biura, hotele czy szkoły i mieszkania oraz adaptacje powierzchni biurowych. Na polskim rynku obecne są amerykański LEED, brytyjski BREEAM, francuski HQE i niemiecki DGNB. Zdecydowanie najpopularniejsze są dwa pierwsze – odpowiadają łącznie za blisko 97% certyfikacji w Polsce.

Różne wymagania

Wszystkie powyższe certyfikaty analizują budynek pod kątem wpływu na środowisko i użytkowników. Różnią się nieco wymaganiami (kładą nacisk na inne akcenty – na przykład energoefektywność lub komfort użytkownika), procesem administracyjnym koniecznym do przyznania certyfikatu, rozpoznawalnością, stopniem skomplikowania Obecnie, szczególnie w miastach regionalnych, ciężko znaleźć produkt biurowy, który nie starałby się o certyfikat.oraz koniecznymi do poniesienia kosztami. Dlatego też podanie jednej listy warunków, które trzeba spełnić, aby otrzymać zielony certyfikat jest w zasadzie niemożliwe.

W przypadku istniejących budynków BREEAM dopuszcza możliwość ubiegania się o certyfikat dla każdego obiektu. Przyznana ocena będzie zależeć od weryfikacji audytora, charakterystyki obiektu, procedur zarządczych i praktyk utrzymania obiektu. Z kolei LEED wymaga spełnienia wymogów minimalnych, dotyczących energoefektywności czy ilości świeżego powietrza zanim uzyskanie jakiegokolwiek poziomu certyfikacji będzie w ogóle możliwe. Konieczny będzie również wnikliwy monitoring nieruchomości (min. trzymiesięczny okres tzw. Performance Period), weryfikujący zużytą energię, zakupy materiałowe i praktyki utrzymania budynku. Budynki nowo projektowane z kolei są oceniane na podstawie wpływu budowy na środowisko, zastosowanych systemów czy użytych materiałów budowlanych. W skrócie można powiedzieć, że certyfikaty budynków nowo projektowanych oceniają budowę i potencjał budynku, a certyfikaty dla budynków istniejących ich faktyczną efektywność i wpływ na użytkowników oraz środowisko.

Zaplanować w czasie

Proces certyfikacji nowo powstającego budynku powinien się rozpocząć już na etapie projektowania. Zwykle kończy się kilka miesięcy po zakończeniu prac budowlanych, po zebraniu i przekazaniu całości dokumentacji. W przypadku budynku istniejącego standardowo certyfikacja BREEAM zajmuje zależnie od budynku i wymaganych prac dokumentacyjnych  około 3-6 miesięcy. Proces LEED ze względu na konieczność min. trzymiesięcznego monitoringu i bardziej rygorystyczne wymagania zajmuje 8-12 miesięcy.

Co ważne, certyfikaty dla budynków nowo projektowanych przyznawane są jednorazowo, ponieważ dotyczą procesu projektowego i budowlanego. Certyfikaty dla budynków istniejących wymagają odnawiania z uwagi na dynamiczny charakter funkcjonowania budynków oraz kolejne wersje systemów certyfikacji – BREEAM wymaga odnowienia co 3 lata, LEED co 5 lat.

Profesjonalne wsparcie

Proces certyfikacji wymaga poniesienia opłaty rejestracyjnej i opłaty na rzecz jednostki certyfikacyjnej za weryfikację dokumentacji. Oprócz tego zależnie od certyfikatu pojawiają się opłaty związane z pracą Assessora oceniającego dokumentację lub doradców, którzy będą koordynować proces certyfikacji i zarządzać certyfikacją tak, aby zakończyła się poziomem zgodnym z oczekiwaniami Inwestora, wykorzystując pełny potencjał budynku i budżetu. Myśląc o uzyskaniu certyfikatu, warto bowiem zwrócić się do firm doradczych zajmujących się wsparciem podczas certyfikacji. Pomogą one w wyborze systemu spełniającego wymagania inwestora oraz aspiracje środowiskowe. Każdy certyfikat jest obsługiwany przez inne jednostki certyfikacyjne, na których stronach inwestor może pozyskać wstępne informacje, jednak z uwagi na mnogość opcji, różnice w wymaganiach i programach certyfikacji wsparcie specjalisty na pewno zaoszczędzi wiele czasu, nerwów i pieniędzy.

Więcej tekstów z zakresu zrównoważonego budownictwa »